Nuoret

Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsaus 2019 julkaistu

Ajatustalo Oy toteutti Lounais-Suomen aluehallintovirastolle keväällä 2019 raportin, jossa käsitellään satakuntalaisten ja varsinaissuomalaisten lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastustoimintaa, kuntien lakisääteisiä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja, Ankkuri-mallia, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria (NEET-nuoret) sekä työpajojen ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta.

Lataa raportti tästä


Toimivia ratkaisuja nuorten työllistämiseksi

Pohjois-Savossa vuosina 2015-2017 toteutettu Nuoret Duuniin -hanke sai aikaan erinomaisia tuloksia. Hankkeessa oli mukana 1278 nuorta. Palkkatuella työllistettiin 358 nuorta ja ilman palkkatukea 232 nuorta. Yhteensä työn syrjään pääsi lähes 600 nuorta. Eräs hankkeen toimintamuoto oli Mega- ja syystärskyt (rekrytointi-, yrittäjyys- ja koulutusmessut). Tärskyillä vieraili yhteensä 20 000 kävijää, joista noin 5000 sai työhaastattelukutsun. Pohjois-Savossa on saatu aikaan uudenlainen työllistämisen pienoisekosysteemi.

Tutustu arvioinnin tuloksiin: ND, tulokset ja vaikuttavuus, TT

Kaksi uutta julkaisua ilmestynyt Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorista

Voit ladata julkaisut alla olevista linkeistä

Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsaus

”Että sais uuden alun”. Työpajanuorten seurantatutkimus Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

nal

Nuorten asunnottomuuden nujertamiseen tarvitaan monia, samanaikaisia keinoja

Valtakunnallisessa Nuorisoasuntoliiton hallinnoimassa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa (2012 – 2015) etsittiin keinoja nuorten asunnottomuuteen puuttumiseen. Ajatustalo toimi hankkeen ulkoisena arvioijana ja hankehenkilöstön työn sparraajana. Hankkeen kärkiviestit voidaan tiivistää neljään ydinkohtaan: 1. Nuorille tarvitaan lisää vuokra-asuntoja ja asunnon saannin esteitä on purettava. 2. Nuorten ikäluokkia kokoavien tahojen (esimerkiksi koulut ja oppilaitokset) on kytkettävä asumisen asiat paremmin työhönsä. 3. Nuorten arjessa pärjäämiseen on panostettava enemmän. Kyse ei ole suorittamisen vaan elämisen taidoista. 4. Päättäjillä on vastuu asumisasiat huomioivan palvelujärjestelmän kokonaiskehittämisestä ja siitä, että nuoret otetaan mukaan heitä koskevien palvelujen suunnitteluun. Hankkeen tuotokset ja opit koottiin Olisinpa kotona -julkaisuun.

Lakisääteiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot ovat piikkipaikalla paikallisen nuorisopolitiikan johtamisessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjesti vuonna 2014 kolme koulutuspäivää Satakunnan kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille. Ajatustalon tuottamissa koulutuksissa oli mukana yhteensä 43 osallistujaa. Koulutuspäivissä syvennyttiin ohjaus- ja palveluverkostojen tehtävien tarkasteluun. Ensiksi pohdittiin ohjaus- ja palveluverkostojen roolia lasten ja nuorten elämää koskevan tiedon kokoajana. Kuinka tiedon keräämistä, käsittelyä ja yhteistä tulkintaa tulisikaan kehittää. Toiseksi osallistujat arvioivat oman kuntansa tai lähialueensa lasten ja nuorten palveluita. Kuinka palvelut toimivat ja muodostavatko ne lasten ja nuorten kannalta selkeitä kokonaisuuksia? Kuultiin myös näkemyksiä siitä, millaisille uusille palveluille tai palvelukokonaisuuksille on tarvetta. Vaikka kuntien resurssit niukkenevat, tämän ei tarvitse tarkoittaa sitä etteikö palveluita voisi painottaa, kohdentaa tai organisoida eri tavoin. Painopisteen muutos korjaavista palveluista ennaltaehkäisyn suuntaan on mahdollinen. Samoin on mahdollista viedä palvelut lähemmäksi lasten ja nuorten arkea ja elinympäristöjä. Kolmanneksi koulutuksessa etsittiin myös keinoja viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseen ja tiedonkulun parantamiseen. Koulutuspäivien tulokset koottiin raportiksi, joka toimitettiin AVI:lle, osallistujille ja kunnille.

Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö

Eräs STM:n virkamies totesi muutamia vuosia sitten, että kouluttamattomuus on hyvä ennuste huonolle elämälle. Se on hyvin todettu. Nuorten koulutukseen pääsyn kynnystä tulee madaltaa ja samalla on huolehdittava siitä, että nuorille tarjotaan myös tekemällä oppimisen paikkoja. Satakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä työpajojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Vuonna 2013 Satakunnan ALU-verkosto, oppilaitosten edustajat, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajat ja hanketoimijat kokoontuivat yhteisiin kehittämispäiviin Poriin. Ajatustalon toteuttamien päivien tavoitteena oli etsiä konkreettisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja työpajojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen. Kehittämispäivät tuottivat runsaasti aineistoa. Osallistujat vastasivat mm. oppilaitosyhteistyön kehittämistä koskevaan verkkokyselyyn, työskentelivät työryhmissä sekä valmistivat pyydettyjä puheenvuoroja.

Etsivän työn seudullista koordinaatiota kehittämässä

Forssan viljava seutu koostuu viidestä kunnasta. Sen alueella nuoret liikkuvat paljon ja liikkumisessa eivät kuntarajat paljoa paina. Nuoret liikkuvat koulutuksen ja työn perässä, joskus elämänkumppani asuu toisessa kunnassa ja kun hynttyyt lyödään yhteen, osoite vaihtuu. Nuorilla menee seudulla pääsääntöisesti hyvin. Nuorten lähipalveluita, matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa on kehitetty pitkäjänteisesti. Seudulla toimii paljon etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tilasi vuonna 2013 Ajatustalolta tukea etsivän nuorisotyön koordinaatiomallin rakentamiseen. Yhteistyön aikana suunniteltiin etsiville yhtenäisiä toimintatapoja, laadittiin etsivän työn yhteinen vuosikello sekä kehitettiin järjestelmä  lasten ja nuorten hyvinvointitiedon kokoamiseen. Nuorten elinolotietoja kokoamalla ja yhdessä tulkitsemalla voidaan suunnitella nuorille parempia palveluita.

Muita töitämme nuorten palveluiden kehittämiseksi

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen asiantuntijatehtävät 2013 – 2016. Tilaajana  Nuorisoasuntoliitto ry.

Työpajanuorten seurantatutkimus Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 2015 – 2016. Tilaajana Lounais-Suomen aluehallintovirasto

TaNMKY:n Messinpajan arviointi 2013. Messinpajaa koskeva julkaisu.

Vaihtoehtoisen koulutusmallin (VALO) asiantuntijatehtävät 2013 – 2014. Tilaajana Rauman Seudun Katulähetys ry

Maakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiskokonaisuus 2013. “Satakunta – Lasten ja nuorten maakunta”. Yhteistyötahoina Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakuntaliitto. Tilaajana Sataedu