Ikäihmiset

 

loytava

Löytävä työ kannattaa eli hyvä Turku ja Fingerroosin säätiö

Vuodesta 2014 olemme toimineet asiantuntijatukena ikäihmisten palveluiden kehittämisessä Turussa. Ketterä ja energinen Fingerroosin säätiö on saanut aikaan hienon, käytännönläheisen ja satoja yksinäisiä ikäihmisiä auttavan löytävän työn palvelukonseptin. Ikäihmisten luokse on tehty pian 500 kotikäyntiä ja matalan kynnyksen toimintaan on osallistunut jo 1 400 ikäihmistä. Malli pystytetään RAY:n tuella, yhteistyössä Turun kaupungin kanssa ja se on tarkoitus levittää valtakunnalliseksi toiminnaksi. ”En olisi ikinä uskonut, että voin tällaistakin apua saada”, kuuluu erään ikäihmisen palaute palvelusta. Nostamme teille hattua, Fingerroosin säätiö.

Voit lukea työstä lisää Aikaa, päätä ja sydäntä -julkaisun kautta.

”Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut.” Julkaisu Löytävän työn tuloksista ja vaikuttavuudesta.

Foorumeja vanhusneuvostoille

Kesällä 2013 astui voimaan uudistettu vanhuspalvelulaki, jonka 11 §:n myötä kuntien vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Lain mukaan vanhusneuvostot tulee osallistaa suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinympäristön, asumisen ja liikkumisen osalta. Vanhusneuvoston osallistamiseksi toteutimme Seinäjoella kesäkuussa 2014 seminaarin, joka toimi laajemman yhteistyön avaajana kaupungin alue- ja yhdyskuntasuunnittelusta vastaavien viranomaisten ja kaupungin ikäneuvon välillä. Seminaarissa kerrottiin kaupunkisuunnittelun eri vaiheista ja suunnitteluprosesseista sekä niihin liittyvistä osallistumismahdollisuuksista. Lisäksi seminaarin osallistujat kertoivat omista toiveistaan, tarpeistaan ja huolistaan liittyen kaupunkisuunnitteluun ja alueiden käyttöön. Kaupunkisuunnitteluviranomaiset saivat näkökulmia ja uusia ideoita kaupunkisuunnittelun käytännön toteuttamiseen.

Vanhuspalvelulain uudistukset arvioitu

Hyvinvointia ja laatua – vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeen paikallisten osakokonaisuuksien arviointi toteutettiin yhtiömme toimesta vuonna 2013. Ikälain pilotointia koordinoi Tampereen kaupunki. Kehittämistyöhön osallistuivat Oulun kaupunki, Kainuun sote-kuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoen kaupunki ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen sekä Pohjanmaalta Pietarsaaren yhteistoiminta-alue, Mustasaari, Vöyri, Rannikko-Pohjanmaan perusterveydenhuollon kuntayhtymä sekä Laihian kunta. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja hyvinvointia edistäviin palveluihin sekä vanhuspalveluiden laadun arviointiin. Tutustu myös hankkeen arviointiraporttiin.