Mitä Ajatustalossa tehdään?

  • Johdon konsultaatiot ja strategiatyön tuki

  • Arvioinnit ja selvitykset

  • Kuntien ja järjestöjen kumppanuuksien kehittäminen

  • Uusien palvelujen ja palvelukokonaisuuksien suunnittelu

  • Rahoitusmallien kehittäminen ja rahoituskartoitukset

  • Yhteiskunnallinen viestintä ja tiedotus

  • Tietojohtamisen kehittäminen (esim. mallit paikalliseen ja alueelliseen tiedontuotantoon, elinolokatsaukset)