Lapset ja perheet

Päihdeongelmiin voidaan tarttua liikkuvilla palveluilla

Silloin kun tukea todella tarvitaan on tärkeää, että palvelut kurottavat ihmisiin päin, ei ihmiset palveluihin päin. Tulevaisuudessa erilaisilla liikkuvilla ja jalkautuvilla palveluilla on taatusti enemmän kysyntää. Kun apu annetaan ajoissa ja ihmisten omissa lähiympäristöissä, vältetään ongelmien kasautuminen. Se on viisasta hyvinvointipolitiikkaa. Arvioimme keväällä 2015 Kainuun maakuntayhtymän toimeksiannosta maakunnassa testatun mielenterveys- ja päihdetyön työparimallin ja vakuutuimme siitä, että menetelmää voidaan soveltaa erikokoisissa kunnissa ja kaupungeissa. Urbaani sielu lepäsi Kainuun kauniissa maisemissa. Antti alkoi puhua muuttamisesta seudulle.

Matalan kynnyksen palveluja ja kokonaisvaltaista johtamista

KASTE-ohjelman osana toteutettu Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke oli haastava loikka monialaisen yhteistyön saloihin. Vuosina 2012-2013 tehtävänämme oli kuntien johdon, toimialajohdon ja LNP-palveluiden ammattilaisten kanssa koota maakunnan seitsemälle alueelle lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja koordinoivat johtamisverkostot sekä määritellä näiden verkostojen tehtävät. Toisena tehtävänä oli laatia suunnitelmat perhekeskustyyppisen toiminnan käynnistämiseksi. Kolmantena tehtävänä alueille kehitettiin mallit erityis- ja perustason välisen konsultaation toteuttamiseksi. Ei peräkkäin, mielummin limittäin!

Entä ne Etelä-Pohjanmaan opit? Yhteisten palvelutapahtumien suunnittelu on mahdollista. Siilot voidaan ylittää ja purkaa. Lyhyessäkin ajassa (seitsemän käyntikertaa / alue) saadaan konkreettiset suunnitelmat aikaiseksi kun on tahtoa ja sitoutumista. Alueelta on löydyttävä kykyä palvelujärjestelmän kokonaisjohtamiseen. Kiitos Inno-tiimit, Sirpa ja Auli! Seuraamme jatkossa mielenkiinnolla esimerkiksi Seinäjoen perhekeskus Sokkelin toimintaa.

Perhekeskustoiminnan uudet tuulet

Syksyllä 2015 Lastensuojelun Keskusliiton Emma ja Elias -ohjelma järjesti perhekeskustoimintaa koskevan Yhdessä lapsen parhaaksi -kehittämispäivän noin 70 järjestötoimijalle. Osallistujat saapuivat Helsinkiin eri puolilta Suomea. Oli ilo saada olla sprarraamassa innokasta joukkuettanne! Millaisia avauksia! Kiitos Ulla, Kaisu ja Petri.