Ajatustalon nettisivut uudistettiin keväällä 2016. Osana sivujen ulkoista ja sisällöllistä uudistusta otimme käyttöön Ajatustalon sloganin ”Kokeillaan jotakin uutta!”. Tämän sloganin esiintuomisella halusimme viestiä vahvemmin sitä, mitä omassa työssämme olimme kantaneet mukana jo pitkään. Kokeillaan jotakin uutta! -slogan sisältää meidän uskomuksen siitä, että asiat eivät kehity riittävästi vain hienosäätämällä vanhoja toimintatapoja ja -käytänteitä, vaan tarvitaan enemmän rohkeita avauksia ja ennakkoluulottomia kokeiluja.

Omalla työllämme haluamme kannustaa rohkeisiin kokeiluihin ja myös hallittuihin riskinottoihin. Tämä ei tarkoita sitä, että lähdetään umpimähkään kokeilemaan mitä vaan ja toivotaan parasta, vaan sitä, että tutustutaan avarakatseisesti erilaisiin toimintatapoihin myös oman toimintasektorin ulkopuolelta ja aidosti pyritään oppimaan eri toimijoilta.

Uuden luomisessa ei aina voi pelata varmanpäälle

Kokeilukulttuuriin kuuluu myös epäonnistuminen. Siitä ei tarvitse pitää, mutta se kuuluu lajiin ja siitä pitää oppia. Kun kuuntelee suomalaisia, nyttemmin hyvin menestyneitä pelifirmoja, niin lähes kaikilla on taustallaan useampi epäonnistuminen ennen varsinaista läpimurtoa. On käyty pohjalla ennen kuin on noustu huipulle.

Tarvitaan uskoa ja uskallusta

Ajatustalossa haluamme olla mukana luomassa uutta asiakkaillemme. Haluamme auttaa ja tukea teitä mitä erilaisimmissa kokeiluissa. Haluamme olla mukana suunnittelemassa uusia kokeiluja, etsimässä niille rahoituksia, mallintamassa niitä, arvioimassa niitä ja läpimurron löytyessä myös juurruttamassa ja levittämässä niitä. Uuden kokeileminen edellyttää uskoa omaan tekemiseen, kykyä heittäytyä tilanteeseen, uskallusta asettaa oma toiminta kriittisen tarkastelun kohteeksi ja kykyä oppia sekä onnistumisista ja epäonnistumisista. Vain näin voimme edetä harppauksin pienten askelten sijaan.

Mitä sinä haluaisit kokeilla vuonna 2018? Kerro siitä meille, niin katsotaan, miten voimme asiassa edetä.