Vuosi 2018 – Kokeillaan jotakin uutta!

Ajatustalon nettisivut uudistettiin keväällä 2016. Osana sivujen ulkoista ja sisällöllistä uudistusta otimme käyttöön Ajatustalon sloganin ”Kokeillaan jotakin uutta!”. Tämän sloganin esiintuomisella halusimme viestiä vahvemmin sitä, mitä omassa työssämme olimme kantaneet mukana jo pitkään. Kokeillaan jotakin uutta! -slogan sisältää meidän uskomuksen siitä, että asiat eivät kehity riittävästi vain hienosäätämällä vanhoja toimintatapoja ja -käytänteitä, vaan tarvitaan enemmän [...]